Alkoholitarvitamise häire hindamine

Pakett on mõeldud klientidele, kelle puhul on kahtlusi alkoholi tarvitamise häire esinemisele.
Diagnoosi kinnitumisel on võimalik pakkuda erinevaid sekkumis- ja ravivõimalusi vastavalt kokkuleppel kliendiga
Uuringutes osalemine on kliendile vabatahtlik ja toimub vastastikkuse kokkuleppe alusel.
Uuringute eest tasub klient ise.

Alkoholitarvitamise häire hindamise etapid:

 1. Pöördumine Marienthali Kliinikusse alkoholi tarvitamise häire hindamiseks:
  • Klient pöördub registratuuri tööpäeviti 9-17 telefoni 6505036 teel või tuleb isiklikult kohale ja avaldab soovi alkoholitarvitamise häire hindamiseks
  • Kliendile broneeritakse aeg vaimse tervise õe vastuvõtule
 2. Vaimse tervise õe vastuvõtt (kuni 45 min)
  vaimse tervise õde:
  • tutvustab teenust ja teenuse osutamise tingimusi
  • sõlmib Marienthali Kliiniku nimel teenuse osutamiseks kliendiga kirjaliku lepingu
  • küsitleb klienti tervisekaebuste, tarvitatavate ravimite, põetud haiguste, elustiili, elukorralduse, hariduse, töö ja elukäigu kohta
  • vajadusel mõõdab vererõhku, teeb kiirtesti uriinist psühhoaktiivsete ainete kohta, mõõdab alkomeetriga alkoholi sisalduse väljahingatavas õhus
  • juhendab enesekohaste küsimuste täitmist
  • broneerib kliendile aja esmalt psühholoogi ja seejärel psühhiaatri vastuvõtule
 3. Enesekohased küsimustikud (45-60 min)
  aitavad hinnata järgmist:
  • EEK-2 (Emotsionaalse Enesetunde Küsimustik) – depressiooni, ärevuse, kurnatuse ja unetuse sümptomeid
  • PDQ-D (Perceived Deficits Questionnaire-Depression) – endal märgatud tähelepanu, mälu ja tegevuste organiseerimisega seotud probleeme
  • IPDE-SQ (International Personality Disorder Examination Screening Questionnaire) – isiku suhtlemis- ja käitumismustreid
  • AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) – alkoholi tarvitamise riskitaset
  • PSS (Perceived Stress Scale) – elusituatsioonist tingitud tunnetatud pingeseisundit
  • UPPS-P (Impulsive Behavior Scale) – impulsiivse käitumise alaliike ning impulsiivse käitumise põhjuseid
 4. Psühholoogiline uuring
  • ülevaate koostamine täidetud enesekohastest küsimustikest
  • psühholoogiline intervjuu Marienthali Kliinikus (kuni 45 min)
  • psühholoogilise uuringu kokkuvõte koostamine ja edastamine psühhiaatrile
 5. Psühhiaatri konsultatsioon
  • olemasolevate andmete ja uuringute tulemuste analüüs
  • psühhiaatriline intervjuu Marienthali Kliinikus (kuni 45 min)
  • vajadusel kliendiga kokkuleppel suunamine täiendavatele uuringutele: täpsustav psühholoogi uuring, vere/uriini analüüs, piltdiagnostika jne. (lisatasu eest, vastavalt hinnakirjale)
  • hindamise tulemuste tutvustamine, häirete ilmnemisel diagnoosi(de) püstitamine, selgitamine kliendile
  • ravivõimaluste tutvustamine, ravisoovitused
  • koos kliendiga raviplaani tegemine edaspidiseks: individuaalne ja/või grupi psühhoteraapia, psühholoogiline nõustamine, ravimid
  • tõendi, et isik on läbinud alkoholitarvitamise häire hindamise, väljastamine

Küsimustike juurde