Diagnostika

Psüühikahäirete diagnoosimisel kasutatakse erinevaid uurimis- ja hindamismeetodeid ning kaasatakse mitmeid spetsialiste. Meeskonda võivad lisaks psühhiaatrile kuuluda kliinilised psühholoogid, psühhoterapeudid, logopeed, füsioterapeudid, vaimse tervise õed ja sotsiaaltöötaja. Hindamismeeskond pannaks kokku sõltuvalt hinnatava probleemistiku iseärasustest.

Meie diagnostilise meeskonna konsultatsioonile võib pöörduda kui:

 • Teil on tekkinud psüühikahäire esinemise kahtlus
 • Teil on tekkinud vajadus välistada psüühikahäire esinemine
 • Te soovite täpsustada psüühikahäire diagnoosi
 • Te soovite saada infot juba diagnoositud psüühikahäire, prognoosi, ravivõimaluste kohta
 • Te soovite koostada psüühikahäire ravi plaani

Tulenevalt pöördumise põhjusest võib hindamine toimuda mitmes etapis.

 1. Esmaseks hindamiseks
  1. viib vaimse tervise õde läbi intervjuu;
  2. patsient saab ära täita mõned küsimustikud, mille põhjal toimub intervjuu psühholoogiga;
  3. seejärel tutvub eelnevate sammude tulemustega ning teeb otsuse edasise osas psühhiaater.
 2. Kui diagnoos vajab täpsustamist, võib järgneda
  1. täpsustavad psühholoogilised uuringud
  2. psühhiaatri kliiniline intervjuu
  3. vajadusel täpsustavad/välistavad lisauuringud (piltdiagnostika, vereanalüüs, jm)
 3. Raviplaani tegemine ja ravisoovituste andmine, millesse kaasatakse vastavalt vajadusele erinevaid spetsialiste

Esimese etapi uuringute läbimisel on võimalik saada psühhiaatri tõend selle kohta, kas tehtud uuringute põhjal on käesolevalt võimalik tuvastada psüühikahäiret või mitte.

Teise etapi uuringute läbimisel väljastatakse soovi korral tõend psüühikahäire diagnoosiga ja kokkuvõte tehtud uuringutest.

Kolmanda etapi läbimise tulemusel lisatakse eelnevale ka ravisoovitused.