Katre Pääso

Katre Pääso

Psühhiaater

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2006. aastal ja seejärel psühhiaatria residentuuri 2013. aastal. Oma senise erialase kogemuse olen saanud töötades nii Eesti kui Soome suuremates kliinikutes, mille hulgas on esindatud Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Keski-Pohjanmaan Keskussairaala Kokkolas, Lännen Psykiatria- ja Päihdekeskus Helsingis. Olles töötanud residentuuri järgselt kõigepealt esmaspsühhooside töörühmas Helsingis ja jätkates samalaadset tööd ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas psühhoosiriskiga ja psühhootiliste patsientidega tegelevas ambulatoorses töögrupis, oman laialdasemat kogemust psühhootiliste häirete ravis . Lisaks ambulatoorsele tööle olen aastaid paralleelselt teinud ka osakonnaarsti tööd nii üld- kui akuutpsühhiaatria osakondades Eestis kui Soomes. Viimastel aastatel olen enam keskendunud ärevushäirete ning depressiooni ravile.
Psühhoteraapia valdkonnas olen täiendanud end kognitiiv-käitumisteraapia alustega, mida kasutan ka oma igapäevases töös. Olen atesteeritud Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt ja kuulun Eesti Arstide Liitu. Täiendan end pidevalt osaledes erialastel koolitustel nii Eestis kui välismaal.