Käty Saluveer

Tegevusterapeut

Olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia eriala aastal 2014. Oman 6. kvalifikatsioonitaseme tegevusterapeudi kutset

Oman erialast töökogemust taastusravis, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis, kus minu klientideks haiguse, trauma tõttu või sünnipärase erivajadusega lapsed ja täiskasvanud. Olen läbinud lisakoolitused autismi, alternatiivkommunikatsiooni, enamlevinud psüühikahäirete ja kriisinõustamise alal ning osalenud terapeudina projektis hortikultuurne teraapia erivajadustega inimestele rehabilitatsiooni eesmärgil.

Tegevusterapeudina soovin aidata inimestel võimalikult palju rakendada juba olemasolevaid oskusi ning tegevuste kaudu omandada ja kinnistada uusi oskusi. Olen oma eriala suur austaja ja usun tegevusteraapia tähtsusesse inimese tegevusvõime toetamisel ja igapäevaoskuste arendamisel. Minu jaoks on oluline märgata ja tunnustada ka kõige väiksemaid edusamme.

Lisaks tegevusteraapia meetoditele olen alustanud saviteraapia ehk Töö saviväljal® meetodi õpinguid, et omandada vastav sertifikaat. Savitöö sobib hästi keskendumisraskustega, autismispektri ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastele. Töö sisaldab praktilisi harjutusi motoorika, taktiilse tundlikkuse ja kehataju arendamiseks.

Usun, et väga oluline teraapiavahend on terapeut ise ja pean üheks oma tugevaks küljeks klientidega usaldusliku ja turvalise kontakti loomise oskust. Töötan erinevate vanusegruppidega. Teraapiaid viin läbi nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Olen Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige.

Läbitud täiendkoolitused:
2019 Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus, Sotsiaalkindlustusamet
2019 Vaikuseminutid – klienditööd tegevatele töötajatele, Vaikuseminutid MTÜ
2018-2019 Motiveeriva intervjueerimise baaskursus, Tartu Ülikooli psühholoogia instituut
2017 Grupitöö meetodid rehabilitatsioonis, Astangu KRK ja Arengukeskus Avitus.
2017 Pediaatrilise ja logopeedilise patsiendi terapeutiline teipimine, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
2017 Eesmärgipärased tegevused psühhiaatrilise häirega patsiendile, PERH Psühhiaatriakliinik
2016 Enamlevinud psüühikahäired, nende ravi ja rehabilitatsioonivõimalused, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Stephen Bradley
2016 Loomi kaasavad sekkumised, Eesti Abi- ja Teraapiakoer MTÜ
2015 Hortikultuurne teraapia erivajadustega inimestele rehabilitatsiooni eesmärgil, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
2014 Naiste tugikeskuste töötajate koolitus (kriisinõustamine), Eesti Naiste Varjupaikade Liit
2013 Kinesioteipimine läbi praktika, TLÜ Terviseteaduste ja Spordi Instituut
2013 Alternatiivkommunikatsioonialane koolitus, Päevakeskus Käo
2013 Depressiooni ja bipolaarse häire lühikoolitus, Arengukeskus Avitus
2010 Tugiisiku koolitus, MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu