Koolitused

Lapse arengu toetamine kõne arendamise seisukohalt – 1.moodul: Kõneliste oskuste arendamine peresüsteemi toel

22.november 2018, kell 10:00–17:00

Marienthali Kliiniku saal, Kotka 12, Tallinn, Kotka Tervisemaja C maja 3.korrus. Juurdepääs ühistranspordiga ja parkimise teave.
Sihtgrupp: perearstid, lasteaiaõpetajad, lastekaitsetöötajad, noorsoopolitseinikud

Osavõtutasu: 78 eurot (sisaldab käibemaksu)

Aeg
Lektor
Teema
10:00–11:30 Ingrid Veskiväli
Logopeed, eripedagoog
Lapse kõnesoov enne ja praegusel hetkel, üldine ja kõneline aktiivsus; logopeedilise abi vajadus (kui kaua, kus, tulemused). Lapsevanema nõustamine. Väikelapse kõne ja selle iseloomustus. Lauseloome- ja mõistmisoskuse areng, grammatiline vormistik, sõnavara ja hääldamise areng. Lugemis-/kirjutamisoskuse eelduste ja vastavate osaoskuste areng. Kõneprobleemid, nende taust. Võimalused lapse kõnelise arengu toetamiseks.
11:45–13:15 Kaidi Kõiv
Psühholoog
Laps arengupsühholoogia vaatevinklist: erinevad arenguetapid, nende olulisus, millele erilist tähelepanu pöörata. Enamlevinud müüte erinevates lapse arengujärkudes, müütide kinnitus ja/või ümberlükkamine.
13:45–15:15 Imbi Mihhailov
Psühholoog, pereterapeut
Perekonnaliikmete omavaheliste suhete ja erinevate haiguste mõju perekonnale kui tervikule.
15:30–17:00 Getter Kähr
Sotsiaaltöötaja
Läbi sotsiaalse prisma:

  • Kaasav haridus ja erivajadusega laps: mis tingimusi ja abi vajab erilise vajadusega laps?
  • Lapse kõne areng ja perekond – vanemate toimetulek oma rolliga erivajadusega last kasvatades. Kas lapse terviseprobleemid tekitavad konflikte peres või pere konfliktid tekitavad lapse tervise halvenemist?
  • Kes vastutab? Perekond, kool, arst, rehabilitatsioonimeeskond, KOV, vm? Vastutustundlik sekkumine, lahenduskeskne töö, perekonna oma vastutus.
  • Toetavad teenused

Lapse arengu toetamine kõne arendamise seisukohalt – 2.moodul: Lapse arengu toetamine psühholoogilisest ja terapeutilisest vaatenurgast

23. november 2018, kell 10:00–17:00

Marienthali Kliiniku saal, Kotka 12, Tallinn, Kotka Tervisemaja C maja 3.korrus. Juurdepääs ühistranspordiga ja parkimise teave.
Sihtgrupp: perearstid, lasteaiaõpetajad, lastekaitsetöötajad, noorsoopolitseinikud, kes on läbinud koolituse “Lapse arengu toetamine kõne arendamise seisukohalt” 1.mooduli

Osavõtutasu: 78 eurot (sisaldab käibemaksu)

Aeg
Lektor
Teema
10:00–11:30 Inga Karton
Kliiniline psühholoog
Lapse toetamine:

  • Autonoomia, kompetentsus, seotus
  • Aktiivne kuulamine
11:45–13:15 Käty Saluveer
Tegevusterapeut
Lapse käelise arengu erinevad etapid ja arengut mõjutavad tegurid. Käeliste oskuste arendamise põhimõtted ja seos lapse kõne arenguga. Lapse kõne ja käeliste oskuste arendamine läbi igapäevaste tegevuste. Näiteid mängulistest terapeutilistest tegevustest.
13:45–15:15 Aljona Säilev
Füsioterapeut
Seosed füüsilise, emotsionaalse seisundi ja kõne arengu vahel. Õpivõimekuse toetamine ja arendamine läbi suunatud füsioteraapia. Füsioterapeutiliste meetodite valik ja iseloom.
15:30–17:00 Alissa Ivanova
Loovterapeut
Laste kunstilise eneseväljenduse areng. Kunstiteraapia rakendamine HEV lastega lähtudes enesemääramise (vaba tahte) teooriast. Kunstiteraapia panus õpiraskustega laste sotsiaalsesse, emotsionaalsesse ja akadeemilisse kohanemisprotsessi