Enesekohased küsimustikud

Küsimustikud täidetakse iseseisvalt ja üldjuhul veebipõhiselt. Kel see võimalus puudub, on küsimustikke võimalik täita ka paberil.

Psühholoog analüüsib vastatud küsimustikke ja annab nendele oma erialase hinnangu.

Paketiteenuste raames tuleb täita kõik kaheksa küsimustikku. Enesekohased küsimustikud peavad täidetuna olema psühholoogile kättesaadavad 2 tööpäeva enne psühholoogi vastuvõtule tulekut.

Enesekohased küsimustikud

Eesti keeles / На русском / In english


Kohtuekspertiisi küsimustik

Kohtuekspertiiside raames täidetakse lisaks eraldi küsimustik