Mirjam Luik

Mirjam Luik

Vaimse tervise õde

Olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialal 2015 a. (cum laude). Hetkel täiendan ennast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli magistriõppes terviseteaduste valdkonnas intensiivõenduse suunal.

Oman alates 2011.a. töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas – kiirabis. Lisaks olen töötanud õendusjuhina, pereõena ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõuna õpetades erinevaid erialasid nagu patsiendi terviseseisundi hindamine, lasteõendus (lapse tervis ja arend, haige lapse õendus) ja simulatsioonõpe. Minu läbiviidud uurimustöödest esimene keskendus õdede valmisolekule taaselustamiseks, mis käsitles õdede teadmisi ja vaimset valmisolekut ning teine uurimus keskendus noorte alkoholi kuritarvitamise riskifaktoritele.

Marienthali Kliinikus minu ülesandeks on esmakordselt pöörduvate patsientide vaimse tervise hindamine, neile vajalike teenuset välja selgitamine ning patsiendi ja tema lähedaste nõustamine, teostan erinevaid protseduure vastavalt raviplaanile, osalen rehabilitatsiooni meeskonna töös.

Töötan eesti ja inglise keeles.