Küsimustikud vaimse tervise skriiningpaketile

AUDIT – Test alkoholi tarvitamise hindamiseks

EEK-2 – Emotsionaalse enesetunde küsimustik

IPDE-SQ – Isiksusehäirete uurimise sõelküsimustik

MBI – Maslach’i läbipõlemise küsimustik

PDQ-D – Tajutud defitsiitide küsimustik

PSS – Tajutud stressi skaala