Sirje Rass

Sirje Rass

Kliiniline lapsepsühholoog, psühhoterapeut

Kutsetunnistused: Kliiniline psühholoog, tase 7; Neuropsühholoog, tase 7; Kliiniline lapsepsühholoog, tase 7; Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog, tase 7

Olen lõpetanud 1988.a. Tallinna Ülikooli (end. TPedI) koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning täiendanud end Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis kliinilise psühholoogia erialal.

Töötan nii täiskasvanute kui lastega. Oma töös täiskasvanute ja noortega viin läbi neuropsühholoogilisi hindamisi ja psühhoteraapiat. Laste vaimse tervise teemal keskendun tema varajase arengu hindamisele (0-5a) ning lapse ja vanema suhteanalüüsile.

Alates 2001. a. töötan kliinilise psühholoogina. Olen 2006.a riiklikult tunnustatud ekspert ja teostan (kohtu)psühholoogia alaseid ekspertiise.

Varasemalt olen töötanud Nõmme Lastekodus sotsiaaltöötajana.
1994 -2003 SA PERH Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina (päevane osakond, psühhogeriaatria osakond, esmaste psühhooside osakond).
2003-2006 Lääne-Tallinna Keskhaigla Psühhiaatriakeskuses kliinilise psühholoogina, kus oma töös keskendusin psühhiaatriliste ja neuroloogiste häirete neuropsühholoogilisele käsitlusele ja hindamismeetoditele.
2006-2011 Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogia osakonna neuropsühholoogina. 2009-2012 SA Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuses ning osalesin väikelaste psühhiaatria meeskonnatöös päevase osakonna loomisel.

Koolitused:
1992.a muusikateraapia algkursus (TPedI, Sibeliuse Akadeemia).
1995-1997.a kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) täiskursus
1998-2004 psühhoanalüütiline laste- ja noorte psühhoteraapia (Scottish Institute Of Human Relations)
2004.a. traumateraapia (EMDR) (MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm).
2012-2013 Anna Freud Centre “International Training School fo Infancy and Early Years”, 2014.a lisamoodul “Parental Mental Illness”.
2012. a autismi uurimisvahendite koolitus, sertifikaat
Olen läbinud mitmeid kohtupsühhiaatria ja -psühholoogia alaseid koolitusi ning osalenud neuropsühholoogia seminaridel ja konverentsidel. Täiendan end jätkuvalt traumateraapia alal (komplekstrauma, lein).

Kuulun erialaühingutesse:
MTÜ Eesti Väikelaste Vaimse Tervise Liit (WAIMH Eesti allorganisatsioon), Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts, Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Seltsi Kohtupsühhiaatria sektsioon (toetajaliige), Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts, MTÜ Pro Familia. Muusikateraapia kutsekomisjon.