Scroll Top

Tripod testid

Marienthali Kliinikus on võimalik psühholoogi vastuvõtu lisateenusena kasutada nõustamiseks mõeldud Tripodi teste. Testide kasutamise litsents on psühholoog Mari Heina‘l.

Tööalase suundumuse küsimustik TASK
Tööga rahulolu sõltub suures osas sellest, kui hästi on inimese loomupärased omadused ja eelistused kooskõlas töökohal esitatavate nõudmistega. Mida suurem on kooskõla, seda paremad on reeglina töötulemused ja seda rahulolevam on töötaja ise. Seepärast on karjäärivalikuid tehes oluline eelistusi teada.
TASK-küsimustik põhineb selle valdkonna tuntuima esindaja John L. Hollandi kutse-eelistuste teoorial. Test annab ülevaate vastaja eelistustest kuues valdkonnas: sotsiaalne suundumus (eelistab töötada inimestega ja nende heaks); ettevõtlik suundumus (eelistab äritegevust); teostav suundumus (eelistab detailirohket tööd ja asjaajamist); rakenduslik suundumus (eelistab füüsilist tööd vabas õhus); uuriv suundumus (eelistab analüüsi ja vaimset tööd); loominguline suundumus (eelistab loovat ja väljendusrikast tegevust);

Isiksuseküsimustik IK-15
Isiksuseküsimustik kirjeldab vastajat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Need on tundelaad (pingetaluvus ja emotsionaalne stabiilsus), aktiivsustase (tegutsemistahe ja suhtlemisvalmidus), suhtlemisviis (leplikkus ja vastutulelikkus), tegutsemisstiil (pühendumus ja järjekindlus) ning vastuvõtlikkus (kohanemisvõime ja loovus);

Vaimsete võimete skaala VVS-N
VVS-N annab ülevaate, kuidas inimene tuleb toime erinevate elus aset leidvate sündmuste ja kohustustega laiemalt. Vaimne võimekus on oluline abiline nii tööl kui ka väljaspool seda ning enda eelduste kaardistamine võrdluses teistega võimaldab end teadlikumalt analüüsida. Testiga saab hinnata sõnalist ja matemaatilist võimekust, loogilist mõtlemist ja ruumilist kujutlusvõimet. Lisaks esitatakse testis ka üldise vaimse võimekuse näitaja.

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.