Scroll Top

Vaimse seisundi hindamine täiskasvanutel

Inimese psüühika on keeruline kompleks, millele ei ole võimalik erialast hinnangut anda pelgalt pealevaatamise või pealiskaudse vestluse põhjal. Ka ei ole mingi masina või üksiku testiga võimalik selgust saada konkreetse inimese psüühilise tegevuse osas.
Vaimse seisundi uurimine on ajamahukas tegevus, mida viivad läbi vaid spetsiaalse ettevalmistusega spetsialistid.
Vaimse seisundi uurimise põhilisteks meetoditeks on vaimse tervise õe, psühholoogi ja psühhiaatri kliiniline intervjuu ning spetsiaalsed küsimustikud ja testid.
On küsimustikke, mis on mõeldud inimesele iseseisvaks täitmiseks. On küsimustikke, mida täidetakse intervjuu käigus.

Marienthali Kliinik pakub vaimse seisundi hindamist erinevate pakettidena. On hindamisi, mille viib läbi vaid psühholoog. On pakette, kus osalevad psühholoog ja psühhiaater ning on pakette, kuhu on kaasatud ka vaimse tervise õde.

Psüühikahäire diagnoosi ei saa püstitada ega välistada ainult psühholoogilise uuringu põhjal. Kui psüühikahäire kui haiguse tuvastamine või selle välistamine on oluline, siis peab hindamisel kindlasti osalema ka psühhiaater.

Meil on pakkuda järgnevaid vaimse seisundi hindamise paketid täiskasvanutele (alates 18)

ESMANE PSÜHHOLOOGILINE HINDAMINE
€100
Enesekohaste küsimustike täitmine
Psühholoogi kliiniline intervjuu
Psühholoogi kirjalik kokkuvõte
PSÜHHOLOOGILINE UURING
€400
Enesekohaste küsimustike täitmine
Psühholoogi kliiniline intervjuu
Täpsustav psühholoogiline kompleksuuring
Psühholoogi kirjalik kokkuvõte
UUS
PSÜÜHILISE SEISUNDI HINDAMINE PSÜHHOLOOGI JA PSÜHHIAATRI POOLT
€150
Enesekohaste küsimustike täitmine
Psühholoogi kliiniline intervjuu
Psühhiaatri konsultatsioon
Täpsustavad uuringud eraldi tasu eest
ALKOHOLITARVITAMISE HÄIRE HINDAMINE
€280
Vaimse tervise õe konsultatsioon
Enesekohaste küsimustike täitmine
Psühholoogi kliiniline intervjuu
Psühhiaatri konsultatsioon

Paketi tellimine

Paketiteenuse saamiseks broneerige aeg esimesele vastuvõtule telefoni 6505036 teel tööpäeviti kell 9-18 või meie kodulehe digiregistratuuris (lisandub peatselt)
Kindlasti täpsustage, et soovite vaimse seisundi hindamist paketiteenusena. Sellisel juhul edastatakse teile juurdepääs veebipõhistele enesekohastele küsimustikele.

Kui teil on raske otsustada, millist konkreetset paketiteenust valida, küsige nõu meie registratuurist.
Paketi eest tasutakse korraga ettemaksuarve alusel.
Täpsustavate uuringute ja konsultatsioonide eest tasutakse lisaks ettemaksuarve alusel.

Soovi korral on võimalik saada meie kliinikus täiendavaid uuringuid, konsultatsioone ja ravi.

Pakettide kirjeldused

on mõeldud neile, kes soovivad ise saada esmast hinnangut oma vaimsele tervisele. Hindamise viib läbi psühholoog. Koosneb enesekohaste küsimustike täitmisest, psühholoogi kliinilisest intervjuust ja psühholoogi kirjalikust kokkuvõttest.
Soovi korral võib juurde osta täpsustavad psühholoogilised uuringud ja psühholoogi tagasiside visiidi.

on mõeldud neile, kes soovivad ise saada, raviarst peab seisundi täpsustamiseks vajalikuks või nõutakse ametlikul eesmärgil põhjalikku psühholoogilist hinnangut. Hindamise viib läbi psühholoog.
Koosneb enesekohaste küsimustike täitmisest, psühholoogi kliinilisest intervjuust, täpsustavast psühholoogilisest kompleksuuringust ja psühholoogi poolt koostatud kirjalikust kokkuvõttest. Soovi korral võib juurde osta psühholoogi tagasiside visiidi.

*Kui soovite ise võib peab raviarst vajalikuks läbi viia vaid kognitiivse funktsiooni uuringu või isiksuseuuringu, siis lisandub esmasele psühholoogilisele hindamisele täpsustava psühholoogilise uuringuna vastavalt kas kognitiivse funktsiooni uuring või isiksuse uuring.

on mõeldud neile, kes soovivad endale või ametlikul eesmärgil psühhiaatri hinnangut oma vaimsele seisundile. Näiteks mootorsõiduki juhtimise või relvaloaga seoses või Kaitseressursside Ameti arstlikule komisjonile või kohtule või tööandjale esitamiseks.
Sealhulgas ka spetsiifiliste psüühikahäirete (näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire) hindamiseks.
Nii psüühikahäire välistamiseks, psüühikahäire tuvastamiseks kui olemasolevale psüühikahäirele hinnangu andmiseks on vajalik läbi viia psühholoogilised ja psühhiaatrilised uuringud.
Hindamise viivad läbi psühholoog ja psühhiaater.
Koosneb enesekohaste küsimustike täitmisest ja psühholoogi kliinilisest intervjuust ning psühhiaatri konsultatsioonist.
Kui läbiviidud uuringute põhjal ei jää kahtlust psüühikahäire esinemisele, siis rohkem uuringuid ei ole vaja läbi viia ja psühhiaater saab väljastada sellekohase arvamuse.
Kui eelnimetatud uuringute põhjal tekib kahtlus psüühikahäirele, siis on vajalik läbi viia täpsustavad psühholoogilised uuringud ja/või visualiseerivad uuringud (kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia) ja/või laboriuuringud vastavalt arsti hinnangule. Nende osas lepitakse kliendiga eraldi kokku. Kui klient täiendavate uuringutega ei nõustu, ei pruugi psühhiaatril olla võimalik hinnangut anda.

on mõeldud häire tuvastamiseks isikutel, kelle puhul on kahtlusi alkoholi tarvitamise häire esinemisele. Diagnoosi kinnitumisel on võimalik pakkuda erinevaid sekkumis- ja ravivõimalusi vastavalt kokkuleppel kliendiga.
Hindamise viivad läbi vaimse tervise õde, psühholoog ja psühhiaater.
Koosneb vaimse tervise õe konsultatsioonist, enesekohaste küsimustike täitmisest, psühholoogi kliinilisest intervjuust ning psühhiaatri konsultatsioonist.
Soovi korral võib juurde osta täpsustavad psühholoogilised uuringud ja psühholoogi tagasiside visiidi.

Tegevuste kirjeldused

Neid täidetakse iseseisvalt ja üldjuhul veebipõhiselt. Kel see võimalus puudub, on küsimustikke võimalik täita ka paberil.

Psühholoog analüüsib vastatud küsimustikke ja annab nendele oma erialase hinnangu.

Enesekohased küsimustikud peavad täidetuna olema psühholoogile küttesaadavad 2 tööpäeva enne psühholoogi vastuvõtule tulekut.

Toimub Marienthali Kliinikus ja kestab kuni 50 min. Intervjuul esitab psühholoog täpsustavaid küsimusi isiku vaimse seisundi kohta.

Hinnangu andmisel võtab psühholoog arvesse ka enesekohaseid küsimustikke.

Intervjuul võidakse kasutada ka struktureeritud küsimustikke.

Vajadusel planeeritakse täpsustavad psühholoogilised uuringud.

Mõningatel juhtudel saab psühholoog ise hinnata, milliseid uuringuid oleks vaja täpsustavalt läbi viia. Mõningatel juhtudel tuleb täiendavate uuringute planeerimiseks konsulteerida psühhiaatriga.

Lisanduvad enesekohastele küsimustikele ja psühholoogi kliinilisele intervjuule. Uuringud toimuvad Marienthali Kliinikus ja viiakse läbi psühholoogi poolt. Selleks võib kuluda 1 või enam psühholoogi vastuvõttu

Üldjuhul valitakse üks järgnevaist:

  • kognitiivse funktsiooni uuring
  • isiksuse uuring
  • psühholoogiline kompleksuuring

Toimub Marienthali Kliinikus ja kestab kuni 50 min.

Vaimse tervise õde:

  • tutvustab teenust ja teenuse osutamise tingimusi
  • sõlmib Marienthali Kliiniku nimel teenuse osutamiseks kliendiga kirjaliku lepingu
  • küsitleb klienti tervisekaebuste, tarvitatavate ravimite, põetud haiguste, elustiili, elukorralduse, hariduse, töö ja elukäigu kohta
  • vajadusel mõõdab vererõhku, teeb kiirtesti uriinist psühhoaktiivsete ainete kohta, mõõdab alkomeetriga alkoholi sisalduse väljahingatavas õhus
  • vajadusel juhendab enesekohaste küsimuste täitmist
  • broneerib kliendile aja esmalt psühholoogi ja seejärel psühhiaatri vastuvõtule

Toimub Marienthali Kliinikus ja kestab kuni 50 min.

Hinnangu andmisel arvestab psühhiaater eelnevalt tehtud uuringute tulemusi ja viib läbi psühhiaatrilise kliinilise intervjuu.

Kui läbiviidud psühhiaatriliste ja psühholoogiliste uuringute tulemusel vastab isiku seisund mingi psüühikahäire diagnostilistele kriteeriumitele, teeb psühhiaater vastava diagnoosi. Esialgne diagnoos võib olla ka hüpoteetiline.

Psüühikahäire olemasolul võib psühhiaater soovi korral selgitada ka ravivõimalusi.

Vahel on vajalik hinnangu andmiseks läbi viia mitu psühhiaatri konsultatsiooni. Sellisel juhul lepitakse see kokku eraldi.

Tehakse läbiviidud uuringute põhjal kas psühholoogi või psühhiaatri poolt.

Toimub üldjuhul Marienthali kliinikus. Kokkuleppel on teatud juhtudel võimalik ka kaugvisiit. Tagasiside visiidil selgitatakse uuringute tulemusi ja nende tähendust.

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.