Vaimse tervise skriiningpakett

Vaimse tervise skriiningpakett on mõeldud neile, kellel on soov saada ülevaade oma käesolevast vaimsest seisundist. Uuringu läbimine aitab teadvustada oma psüühilise seisundi tugevusi ja ohukohti. Seeläbi on võimalik enda vaimset tervist paremini hoida ja vajadusel parandada ning vältida tõsisemate probleemide tekkimist.
Vaimse tervise skriiningpakett koosneb järgnevatest osadest:

 • enesekohased küsimustikud, mis täidetakse enne psühholoogilist intervjuud iseseisvalt, aitavad hinnata järgmist:
  • EEK-2 – depressiooni, ärevuse, kurnatuse ja unetuse sümptomeid
  • PDQ-D – endal märgatud tähelepanu, mälu ja tegevuste organiseerimisega seotud probleeme
  • IPDE-SQ – isiku suhtlemis- ja käitumismustreid
  • AUDIT – alkoholi tarvitamise riskitaset
  • PSS – elusituatsioonist tingitud tunnetatud pingeseisundit
  • MBI – läbipõlemise riskitaset
 • psühholoogi kliiniline intervjuu toimub Marienthali Kliinikus ja kestab kuni 1 tund. Intervjuul esitab psühholoog täpsustavaid küsimusi isiku vaimse seisundi kohta
 • psühholoogilise uuringu kokkuvõtte koostab psühholoog peale uuringute ülevaatamist

Küsimustike juurde ->