Scroll Top

Ettepanekud ja kaebused

Marienthali Kliinikus käsitletakse ettepanekuid ja kaebusi ning nende menetlemist kvaliteedisüsteemi osana.

Ettepanekuid ja kaebusi on võimalik esitada suuliselt ja kirjalikult.

Suulise ettepaneku või kaebuse võib esitada vahetult teenust osutanud tervishoiutöötajale, registratuuri töötajale või patsientide usaldusisikule. Juhul, kui ettepaneku või kaebuse esitaja ei saa koheselt oma probleemile lahendust või teda rahuldavat vastust, täidab kliiniku töötaja vabas vormis teatise, mille ta edastab patsientide usaldusisikule.

Enne kirjaliku kaebuse esitamist on soovitav saada vastus või lahendus oma küsimusele registratuurist või patsientide usaldusisikult. Aega patsientide usaldusisiku vastuvõtule saab broneerida registratuuris.

Kirjaliku ettepaneku või kaebuse võib koostada vabas vormis ning panna registratuuris asuvasse postkasti, saata kirjaga meie postiaadressil Kotka 12, 11315 Tallinn või e-posti aadressile info@marienthalikliinik.ee

Kirjalikult esitatud ettepanekul või kaebusel peab olema esitaja nimi. Anonüümsed ettepanekud ja kaebused ei kuulu läbivaatamisele. Kui ettepaneku või kaebuse esitaja soovib tagasisidet, tuleb lisada ka enda kontaktandmed.

Kirjalikult saabunud ettepanekud või kaebused vaatab läbi patsientide usaldusisik. Menetlemise käigus konsulteerib ta ettepaneku või kaebuse objektiks oleva töötajaga ja/või töölõigu juhiga. Kui ettepanekule või kaebusele on soovitud tagasisidet, edastab ta selle nelja nädala jooksul ettepaneku või kaebuse laekumise kuupäevast arvates.

Ettepanekud, kaebused ja tagasiside arhiveeritakse. Esitatud ettepanekuid ja kaebusi analüüsitakse kaks korda aastas eesmärgiga parandada teenuste kvaliteeti. Analüüsi tulemusi esitletakse asutuse töötajatele koosolekul.

Kui kliinikult ei saadud rahuldavat vastust on võimalik edasi pöörduda järgmiste asutuste poole.

Terviseameti järelevalveosakond kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust ja seaduslikkust tulenevalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusest. Avalduse saab saata aadressil Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kesk@terviseamet.ee

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon hindab, kas arst ravis patsienti vastavalt heale tavale. Avalduse saab saata aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@sm.ee

Sotsiaalministeeriumi eesmärk on koos valdkonna asutustega tagada tervishoiupoliitikaga tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus ning elanike teadlikkus tervishoiuteenustest ja rahulolu nendega. Avalduse saab saata aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@sm.ee

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.