Psühhiaater

Psühhiaater on kõrgema haridusega diplomeeritud arst, kes lisaks arsti üldväljaõppele on omandanud psühhiaatri eriala täiendava väljaõppe käigus ning on spetsialiseerunud psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimisele, hindamisele, ravimisele ja ennetamisele. Kaasajal toimub psühhiaatri väljaõpe psühhiaatria residentuuris, mida Eestis korraldab Tartu Ülikool.

Arst ordineerib ravi, tuginedes oma erialastele teadmistele, kogemustele ja teaduspõhisele meditsiinile.

Psühhiaatril kui arstil on õigus välja kirjutada ravimeid. Teatud psüühikahäirete korral on mõningaid ravimeid õigus soodustingimustel välja kirjutada vaid psühhiaatril, mitte teiste erialade arstidel. Samas ei ole psühhiaatril alati õigus välja kirjutada ravimeid soodustingimustel, mille õigus on antud vaid mõne teise konkreetse eriala arstile.

Psühhiaater kasutab oma töös igapäevaselt erinevaid psühhoterapeutilisi sekkumisi. Psühhiaatril, kes on läbinud psühhoterapeudi väljaõppe, on teadmised, oskused ja õigus läbi viia süsteemset psühhoteraapiat.

Psühhiaater osaleb ka rehabilitatsiooniplaanide väljatöötamisel ja elluviimisel ning psühhohariduse andmisel.

Psühhiaatri arvamust oma psüühilise seisundi kohta tuleb isikul küsida ka teatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

Juriidilises kontekstis annab psühhiaater oma arvamuse isiku psüühilise seisundi kohta kohtupsühhiaatria ekspertiisi käigus ja alusel ning ekspertiisi määranud menetlejale. Kohtupsühhiaatriline ekspertiis määratakse isikule seaduses ettenähtud juhtudel menetleja poolt.