Scroll Top
Ravi esketamiiniga

Marienthali Kliiniku ravimeeskond on teinud ravi esketamiiniga alates 2017 aastast. Meie psühhiaatrid ja vaimse tervise õed on osalenud mitmes kliinilises uuringus, kus on hinnatud ninasiseselt manustatava esketamiini tõhusust ja talutavust depressiooni diagnoosiga patsientidel.

1
Depressioon

Depressioon on tõsine vaimse tervise häire, mis põhjustab inimesele kannatusi, halvendab tema töövõimet ning sotsiaalset funktsioneerimist. Depressiooni ravi peamine eesmärk on saavutada depressiivsete sümptomite täielik remissioon.

2
Esketamiin

Ravi esketamiiniga on näidustatud eelkõige depressiooni põdevatel isikutel, kel ravi traditsiooniliste depressiooniravimitega ei ole andnud piisavat paranemist või esineb raske depressiooniepisood, mis nõuab kiiret sekkumist.

3
Raviprotseduur

Raviseanss koos eelneva hindamise, ravimi manustamise ja jälgimisperioodiga võtab aega keskmiselt 2 tundi. Vahel võib enesetunne kiiremini normaliseeruda, mõnikord võtab taastumine kauem aega.

4
Kuidas ravile pöörduda?

Broneerige kliiniku registratuuris aeg vaimse tervise õe vastuvõtule ja kindlasti lisage, et soovite konsulteerida esketamiiniga ravi osas. Vaimse tervise õde tutvustab protseduuri lähemalt ja hindab teie tervislikku seisundit.

1

Depressioon

Umbes kolmandikul depressiooni põdevatel isikutel areneb raskesti ravitav ehk raviresistentne depressioon. See on, kui pärast kahe erineva antidepressandi kasutamist adekvaatses raviannuses ja kestvuses ei ole saavutatud piisavat paranemist. Depressiooni ravis kasutatakse mitmeid lähenemisviise ning nende valik tuleneb erinevatest teguritest s.h. konkreetse patsiendi eripärast ja haigussümptomaatikast.

Depressiooni ravi peamine eesmärk on saavutada depressiivsete sümptomite täielik remissioon. Tavapäraste suukaudsete antidepressantide kasutamisel kulub eeldatava efektiivsuse saavutamiseks üldjuhul vähemalt 4 nädalat.

Antidepressandid, mida kasutatakse mono- või polüteraapiana ning kombinatsioonis meeleolustabilisaatori ja/või atüüpilise antipsühhootikumiga. Vajadusel lisaks sümptomaatiline ravim ärevuse ja/või unetuse korral.

On eelkõige psühhoterapeutilised meetodid ning neuromodulatiivsed ravid meditsiiniseadmetega (elekterkonvulsioonravi, transkraniaalne stimulatsioon alalisvooluga, transkraniaalne magnetiline stimulatsioon jt).

2

Esketamiin

Ketamiin võeti meditsiinis kasutusele möödunud sajandil eelkõige anesteetikumina ning hiljem avastati selle kiire depressiooni leevendav toime. Ketamiin on neurobioloogiliselt N-metüül-D-aspartaat (NMDA) retseptori antagonist ja toimib glutamaat-ergilistesse närviühendustesse kesknärvisüsteemis. Toimemehanismist tulenevalt aitab see kaasa funktsiooni taastumisele peaaju nendes piirkondades, mis on seotud meeleolu ja emotsionaalse käitumise reguleerimisega. Ketamiin on R-ketamiini (arektamiinin) ja S-ketamiini (esketamiini) ratseemiline segu.

Esketamiin on ketamiini S-enantiomeer ning omab sarnast toimemehanismi ketamiiniga. On leitud, et esketamiinil on NMDA retseptori suhtes ligikaudu neli korda suurem afiinsus kui arketamiinil (Molero P, et al. CNS Drugs 2018; 32:411–420). Praktikas on täheldatud, et võrreldes ketamiiniga, on esketamiinil tugevam antidepressiivne toime ja vähem uimastav efekt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551726/. Ninasiseselt manustatavat esketamiini on depressiooni näidustusel spetsiaalselt uuritud.

Ravi esketamiiniga on näidustatud eelkõige depressiooni põdevatel isikutel, kel ravi traditsiooniliste depressiooniravimitega ei ole andnud piisavat paranemist või esineb raske depressiooniepisood, mis nõuab kiiret sekkumist. Esketamiin on osutunud tõhusaks ka muude psüühikahäirete ravis.

Ninasiseseselt manustatav esketamiin (Spravato) on Eesti ravimiregistris registreeritud kasutamiseks koos suukaudse antidepressandiga täiskasvanutel, kellel käesoleva mõõduka kuni raske depressiooni episoodi ajal ei ole saavutatud ravivastust vähemalt kahe erineva antidepressandiga ning mõõduka kuni raske depressiooni episoodiga täiskasvanutel lühiajalise akuutravina selliste depressiooni sümptomite kiireks vähendamiseks, mida arsti hinnangul peetakse erakorraliseks psühhiaatriliseks seisundiks.

Ravi esketamiiniga on vastunäidustatud isikutele, kel esineb ülitundlikkus toimeaine või abiainete suhtes ning kel esinevad tõsised südame-veresoonkonna haigused.

Esketamiini võib kasutada raviskeemis koos enamike teiste psühhiaatriliste ja muude ravimitega. Tarvitatavate ravimite koostoimet ja kokkusobivust esketamiiniga hindab ravi ordineeriv psühhiaater.

Enamus kõrvaltoimeid esinevad ravimi manustamise ajal või mõne tunni järgselt peale ravimi manustamist ja on mööduvad. Sagedasemad kõrvaltoimed on pearinglus, dissotsiatsioon (psüühiliste funktsioonide koostöö häire), peavalu, unisus, vererõhu ja pulsisageduse tõus, iiveldus. Ravimi manustamise ajal ja vahetult selle järgselt võivad esineda aja ja ruumi moonutused, helid võivad tunduda valjemad ja värvid kirkamad. Võib esineda tunne, et olete ümbritsevast keskkonnast või oma kehast eraldatud. Vahel võib ette tulla tasakaalu ja koordinatsioonihäireid. Mõnikord võib tajuda erilist eufooriat ja naudingut. Lühiaegselt võib ka tunda ärevust ja paanikat. Harvem võib esineda hallutsinatsioone (meelepetteid). Mõnikord võib esineda ka oksendamist. Pikaaegsel kasutamisel on mõningatel juhtudel täheldatud põiepõletikku ja kognitsioonihäireid.

Esketamiin on kantud psühhotroopsete ainete nimekirja ja võib teatud juhtudel põhjustada kuritarvitamist ning sõltuvust.

Püsiva ravitulemuse saavutamiseks ei piisa üksikutest raviseanssidest, vaid tuleb läbida ravikuur. Raviplaan tehakse individuaalselt koostöös psühhiaatriga. Ravi esketamiiniga toimub vaid kindlal näidustusel, psühhiaatri ordinatsioonil ja tervishoiutöötaja järelevalve all.

Konkreetselt hindab ravi sobivust psühhiaater.

3

Raviprotseduur

Enne ravi ordineerimist uuritakse nii teie kehalist kui vaimset seisundit, s.h. varasemalt põetud ja kaasuvad haigused, tarvitatavad ravimid, senine psüühikahäire(te) kulg, reageerimine ravile, esinenud ülitundlikkus ja kõrvaltoimed.

Soovitav on eelnevalt teha kardiogramm ja vereanalüüsid (kliiniline veri, Na, K, ASAT, ALAT, GGT, Crea+eGFR). Nimetatud uuringud võib võimalusel teha perearsti suunamisel.

Esialgu on soovitav 1 – 3 seanssi nädalas kuni 4 nädala vältel. Edaspidi korrigeeritakse ravi sagedust vastavalt seisundile. Ravimi annust korrigeeritakse samuti vastavalt reageerimisele ravile.

Raviprotseduurid toimuvad spetsiaalses ruumis. Protseduuri viib läbi vastava väljaõppe saanud vaimse tervise õde.

Raviseanss koos eelneva hindamise, ravimi manustamise ja jälgimisperioodiga võtab aega keskmiselt 2 tundi. Vahel võib enesetunne kiiremini normaliseeruda, mõnikord võtab taastumine kauem aega.

Enne protseduuri alustamist hinnatakse teie käesolevat tervislikku seisundit, s.h. mõõdetakse vererõhk.

Enne raviprotseduuri ei ole soovitav süüa 2 tundi ja juua 30 min (oksendamise võimalikkus).

24 tundi enne ja peale raviseanssi ei ole soovitav tarvitada alkoholi ega muid psühhoaktiivseid aineid, mis ei ole arsti poolt ordineeritud (ettearvamatute koostoimete risk).

Protseduuri ajal võite lamada või istuda, kuidas teile mugavam tundub.

Tavaliselt ollakse seansi ajal ärkvel, kuid teadvus võib olla mõnda aega kergelt hägustunud.

Võib kuulata rahulikku muusikat. Aktiivsem vaimne tegevus (lugemine, sõnalise esitluse kuulamine, video jälgimine, suhtlemine) ei ole sel ajal soovitatav. Vahel võib tekkida ka unisus ja siis on võimalik endale lubada ka kerge uinak.

Jälgimisperioodil hinnatakse regulaarselt teie seisundit, mõõdetakse vererõhku ja vajadusel vere hapnikusisaldust.

Kliinikust võite lahkuda, kui teadvus on täielikult selge, vererõhk ja muud elulised näitajad normis, nägemine ja koordinatsioon häireteta ning olulisi, seansi eelsest erinevaid, tervisekaebusi ei esine.

Peale raviprotseduuri samal päeval ei ole soovitav töötada masinatega ega juhtida mootorsõidukeid (võimalikud reaktsioonikiiruse ja koordinatsioonihäired).
Raviseansilt on soovitav lahkuda koos saatjaga. Eriti ravi alustamisel, kui ei ole veel teada, kuidas teie enesetunne protseduuri järgselt on.

Sama päeva õhtul võib enesetunne tavapärasest erineda. Soovitav on minna koju ja puhata.

Esketamiini manustamiseks on 2 võimalust:

  • veenisiseselt infusioonina (tilgutiga)
  • ninasiseselt spreina (pihustiga)
4

Kuidas ravile pöörduda?

Broneerige kliiniku registratuuris aeg vaimse tervise õe vastuvõtule ja kindlasti lisage, et soovite konsulteerida esketamiiniga ravi osas. Hea on, kui teil on ravile tulles saatekiri perearstilt või eelnevalt ravinud psühhiaatrilt koos ülevaatega tervislikust seisundist ja kasutatud ravimitest. Vaimse tervise õde tutvustab protseduuri lähemalt, küsitleb tervisliku seisundi ning kasutatavate ravimite osas ja hindab teie tervislikku seisundit.
Kui te otsustate vaimse tervise õe konsultatsiooni põhjal, et te ei soovi saada ravi esketamiiniga, võite saada teenuseid meie kliinikus üldistel alustel, s.h. broneerida aja psühhiaatri konsultatsioonile.

Kui otsustate esketamiiniga ravi kasuks, siis broneerib õde teile aja psühhiaatri esmasele vastuvõtule. Psühhiaater hindab teie seisundit ning näidustusi ja vastunäidustusi raviks esketamiiniga. Kui psühhiaater leiab, et ravi esketamiiniga on teile näidustatud ja te olete raviga nõus, siis sõlmitakse teiega kirjalik ravileping.
Samal või erineval päeval võib läbi viia esimese raviseansi. Selle järgselt saab täpsemalt otsustada kas ja kuidas raviga jätkata.

Koos psühhiaatriga teete raviplaani, kus on märgitud esialgne raviseansside sagedus, arv, ravimi annus.
Vaimse tervise õe visiit, psühhiaatri visiit ja esimene raviseanss tasutakse vastavalt MK kehtivale hinnakirjale teile esitatud ettemaksu arve alusel.

Kui peale esimest seanssi leiab psühhiaater, et talute ravi hästi ja te olete nõus ravi jätkama, siis planeeritakse esialgu 5 järgnevat seanssi, mille eest tuleb tasuda korraga teile esitatud ettemaksu arve alusel. Hind ninasisesel manustamisel sõltub ravimi annusest.

Ravi käigus toimub psühhiaatri konsultatsioon vastavalt vajadusele. Selle eest tasutakse eraldi. Järgnevad raviseansid planeeritakse koos psühhiaatriga ja nende eest võib tasuda 1 või 5 kaupa. Hind ninasisesel manustamisel sõltub ravimi annusest.

Paljud patsiendid tajuvad oma enesetunde paranemist juba esimeste raviseansside järel. Püsivama ravitulemuse saavutamiseks on vajalik ravi jätkata mitme kuu jooksul. Ravi annus, sagedus ja kordade arv tuleneb psühhiaatriga kokkulepitud raviplaanist.

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.