Tegevusteraapia

Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterapeudi ülesandeks on igapäevaelu toimetulekuoskuste õpetamine, harjutamine, võimaldamine (näiteks osalise töövõimega isiku puhul mistahes tegevuse lihtsamaks kohandamine). Teraapia algab tegevusvõime hinnangust, millele tugineb edasine teraapia planeerimine ja läbiviimine. Tegevusterapeut selgitab välja, millised on peamised faktorid, mis takistavad inimesel igapäevaelu toimingutega iseseisvat hakkamasaamist. Hindamisel kasutab tegevusterapeut intervjuud, konkreetsete tegevuste vaatlust ja tegevuse analüüsi või standardiseeritud teste. Teraapiaprotsessi ülesehitus sõltub konkreetsest kliendist ja tema vajadustest. Vajadusel osutab tegevusterapeut teenust ka kliendi igapäevases keskkonnas (kodus või tööl). Lisaks nõustab tegevusterapeut sobivate abivahendite osas ja väljastab vajadusel abivahendi tõendi.

Tegevusterapet on abiks kui kliendil esineb probleeme:

  • enesehoolduses – hügieen, toitumine, riiete korrashoid;
  • poeskäimisel ja toiduvalmistamisel;
  • kodu koristamisel;
  • rahaplaneerimisel;
  • ajaplaneerimisel;
  • suhtlemisel ametiasutustega;
  • võimetele ja oskustele vastava töökoha leidmisel, töökohal püsimisel/hakkamasaamisel.