Scroll Top

Psühholoogilised uuringud

ESMANE PSÜHHOLOOGILINE HINDAMINE

Esmane psühholoogiline hindamine on mõeldud neile, kes soovivad ise saada esmast hinnangut oma vaimsele tervisele. Hindamise viib läbi psühholoog. Koosneb enesekohaste küsimustike täitmisest, psühholoogi kliinilisest intervjuust ja psühholoogi kirjalikust kokkuvõttest.

Soovi korral võib juurde osta täpsustavad psühholoogilised uuringud ja psühholoogi tagasiside visiidi.

PSÜÜHILISE SEISUNDI HINDAMINE PSÜHHOLOOGI JA PSÜHHIAATRI POOLT (TÕEND)

Tõendi saamiseks psüühilise seisundi hindamine psühholoogi ja psühhiaatri poolt on  mõeldud neile, kes soovivad iseendale või ametlikul eesmärgil esitamiseks psühhiaatri hinnangut oma vaimsele seisundile. Näiteks juhiluba, relvaluba, Kaitseväe tõend (Kaitseressursside Ameti arstlikule komisjonile), lisaks kohtule või tööandjale esitamiseks.

Nii psüühikahäire välistamiseks, psüühikahäire tuvastamiseks kui olemasolevale psüühikahäirele hinnangu andmiseks on vajalik läbi viia psühholoogilised ja psühhiaatrilised uuringud. Hindamise viivad läbi psühholoog ja psühhiaater.

Hindamine koosneb enesekohaste küsimustike täitmisest, psühholoogi kliinilisest intervjuust ning psühhiaatri konsultatsioonist.

Kui läbiviidud uuringute põhjal ei jää kahtlust psüühikahäire esinemisele, siis rohkem uuringuid ei ole vaja läbi viia ja psühhiaater saab väljastada sellekohase arvamuse.

Kui eelnimetatud uuringute põhjal tekib kahtlus psüühikahäirele, siis on vajalik läbi viia täpsustavad psühholoogilised uuringud ja/või visualiseerivad uuringud (kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia) ja/või laboriuuringud vastavalt arsti hinnangule. Nende osas lepitakse kliendiga eraldi kokku. Kui klient täiendavate uuringutega ei nõustu, ei pruugi psühhiaatril olla võimalik hinnangut anda.

KOGNITIIVSE FUNKTSIOONI UURING

Kognitiivsete funktsioonide uurimise eesmärgiks on saada ülevaade inimese erinevate kognitiivsete funktsioonide tasemest ja toimimisest, võimalike kognitiivsete defitsiitide ulatuse määramine ja diferentsiaaldiagnostiliste küsimuste lahendamine.

Kognitiivse funktsiooni uuringus hinnatakse inimese erinevaid kognitiivseid võimeid: mälu, taju, tähelepanu, infotöötluskiirus, visuaal-ruumiline mõtlemine, planeerimisoskus, arutlusvõime jm.

Uuring aitab tuvastada kognitiivseid muutusi, mis võivad mõjutada inimese funktsioneerimist ja toimetulekut ning on raviarstile vajalik info diagnoosi ja ravi määramisel.

Kognitiivse funktsiooni uuring annab infot kognitsiooni tugevatest ja nõrgematest külgedest ning aitab välja selgitada erinevate kaebuste tausta ja olemust.

Hindamise viib läbi psühholoog. Klient saab uuringust kirjaliku kokkuvõtte. Soovi korral võib juurde osta psühholoogi tagasiside visiidi.

ISIKSUSE UURING

Aitab tuvastada käitumismustreid, mis panevad inimest ühetaoliselt jäigalt reageerima erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades ning võivad ilmneda inimese mõtlemis- ja tajumisviisis, emotsioonides ja suhtlemisstiilis. Väljakujunenud stiil võib häirida eluga toimetulekut ning tuua kaasa raskusi nii inimesele endale kui tema lähedastele. Isiksushäiretega võivad kaasneda depressioon, ärevus või teised psüühikahäired. Isiksushäiretele viitavad jooned ilmnevad harilikult juba lapse- või noorukieas ning püsivad ka täiskasvanuna.

Isiksuse uuringu tulemused aitavad eristada probleeme ja ennast paremini mõista, on toeks diagnostiliste otsuste langetamisel ning järgeva psühhoteraapia kavandamisel ja läbiviimisel.

Hindamise viib läbi psühholoog. Klient saab uuringust kirjaliku kokkuvõtte. Soovi korral võib juurde osta psühholoogi tagasiside visiidi.

AKTIIVSUS-TÄHELEPANUHÄIRE uuring

ATH on aju talitluse eripära, mille tunnusteks on tähelepanu- ja keskendumisraskused, liigne impulsiivsus või hüperaktiivsus. ATH hindamine on mõeldud klientidele, kelle puhul on kahtlusi nimetatud häire esinemisele. ATH-le on iseloomulik algus varases lapseeas, enamasti püsimine kogu kooliea vältel ning kolmandikul juhtudest ka täiskasvanueas.

Hindamise viib läbi psühholoog. Klient saab uuringust kirjaliku kokkuvõtte. Soovi korral võib juurde osta psühholoogi tagasiside visiidi.

Psühholoog diagnoosi ja ravi ei määra, nende saamiseks saab pöörduda psühhiaatri vastuvõtule.

PERVASIIVSE ARENGUHÄIRE uuring

Pervasiivsed arenguhäired (AUTISMISPEKTRI HÄIRED) on ajutalitluse eripärast tulenevad psühholoogilise arengu häired, millele on iseloomulikud sotsiaalse suhtlemise eripärad; sotsiaalse ja emotsionaalse taju eripärad; kindlate huvide või võimete avaldumine; korduvad ühetaolised käitumisviisid; kognitsiooni eripärad; võimalikud on motoorika probleemid, raskused keele kasutamisel, jm.

Hindamise viib läbi psühholoog. Klient saab uuringust kirjaliku kokkuvõtte, kas esineb viiteid pervasiivsele häirele või ei. Soovi korral võib juurde osta psühholoogi tagasiside visiidi.

Psühholoog diagnoosi ei määra, selleks saab pöörduda psühhiaatri vastuvõtule.

MÄLUHÄIRETE uuring

Mäluhäired on paljude peaajuga seotud haiguste esimene sümptom. Kahtlused mäluprobleemidele võivad tekkida nii inimesel endal kui tema lähedastel. Hindamisel kasutame spetsiaalset testikomplekti, mis annab infot kognitiivsete võimete taseme languse, mäluprobleemide ja võimaliku algava dementsuse kohta. Hindamise soovitav vanusepiir on alates 50 aastat.

Hindamise viib läbi psühholoog. Klient saab uuringust kirjaliku kokkuvõtte, kas esineb viiteid mäluhäiretele või ei. Soovi korral võib juurde osta psühholoogi tagasiside visiidi.

Psühholoog diagnoosi ei määra, selleks saab pöörduda psühhiaatri vastuvõtule.

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.