Scroll Top

Uuringud

Kognitiivse funktsiooni uuring

Kognitiivsete funktsioonide uurimise eesmärgiks on saada ülevaade inimese erinevate kognitiivsete funktsioonide tasemest ja toimimisest, võimalike kognitiivsete defitsiitide ulatuse määramine ja diferentsiaaldiagnostiliste küsimuste lahendamine.

Kognitiivse funktsiooni uuringus hinnatakse inimese erinevaid kognitiivseid võimeid: mälu, taju, tähelepanu, infotöötluskiirus, visuaal-ruumiline mõtlemine, planeerimisoskus, arutlusvõime jm.

Uuring aitab tuvastada kognitiivseid muutusi, mis võivad mõjutada inimese funktsioneerimist ja toimetulekut ning on raviarstile vajalik info diagnoosi ja ravi määramisel.

Kognitiivse funktsiooni uuring annab infot kognitsiooni tugevatest ja nõrgematest külgedest ning aitab välja selgitada erinevate kaebuste tausta ja olemust.

Kognitiivse funktsiooni uuringut eraldi uuringuna tellides eelneb testimisele esmane psühholoogiline hindamine, mille tasu lisandub kognitiivse funktsiooni uuringu tasule.

Isiksuse uuring

Aitab tuvastada käitumismustreid, mis panevad inimest ühetaoliselt jäigalt reageerima erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades ning võivad ilmneda inimese mõtlemis- ja tajumisviisis, emotsioonides ja suhtlemisstiilis. Väljakujunenud stiil võib häirida eluga toimetulekut ning tuua kaasa raskusi nii inimesele endale kui tema lähedastele. Isiksushäiretega võivad kaasneda depressioon, ärevus või teised psüühikahäired. Isiksushäiretele viitavad jooned ilmnevad harilikult juba lapse- või noorukieas ning püsivad ka täiskasvanuna.

Isiksuse uuringu tulemused aitavad eristada probleeme ja ennast paremini mõista, on toeks diagnostiliste otsuste langetamisel ning järgeva psühhoteraapia kavandamisel ja läbiviimisel.

Isiksuse uuringut eraldi uuringuna tellides eelneb testimisele esmane psühholoogiline hindamine, mille tasu lisandub isiksuse uuringu tasule.

Psühholoogiline kompleksuuring

Sisaldab nii isiksuse uuringut kui kognitiivse funktsiooni uuringut. Lisaks vajadusel spetsiifilisi häireid täpsustavad uuringud (näit. aktiivsus- ja tähelepanuhäire hindamiseks, autismispektri häire hindamiseks jms)

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.