Psühholoogi kliiniline intervjuu

Toimub Marienthali Kliinikus ja kestab kuni 50 min. Intervjuul esitab psühholoog täpsustavaid küsimusi isiku vaimse seisundi kohta.

Hinnangu andmisel võtab psühholoog arvesse ka enesekohaseid küsimustikke.

Intervjuul võidakse kasutada ka struktureeritud küsimustikke.

Vajadusel planeeritakse täpsustavad psühholoogilised uuringud. Mõningatel juhtudel saab psühholoog ise hinnata, milliseid uuringuid oleks vaja täpsustavalt läbi viia. Mõningatel juhtudel tuleb täiendavate uuringute planeerimiseks konsulteerida psühhiaatriga.