Scroll Top

Ravimeeskond

Meie kliinikus toimub patsientide ravi meeskonnatöö põhimõttel. Meil töötavad erinevad spetsialistid nagu arstid, õed, psühholoogid, füsioterapeudid, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, loovterapeut ja logopeed. Spetsialistide hulk on pidevalt täienenud. Iga spetsialistil on oma eriväljaõpe ja paljud neist on läbinud erinevaid täiendkoolitusi. Sellest tulenevalt oskab iga erinev spetsialist just oma eriala ja koolituste põhjal anda soovitusi ja aidata kaasa patsiendi paranemisele. Meeskonnas saavad ka spetsialistid ise nõu, ideid, abi ja toetust, kuidas patsiendi probleemidega paremini toime tulla.

Ravimeeskond pannakse kokku tulenevalt konkreetse patsiendi vajadustest. Meeskonna koosseis võib varieeruda nii spetsialistide kui liikmete arvu osas. Vahel on vajalik meeskonda kaasata korraga ka mitu sama eriala spetsialisti. Seda eriti keerukamate juhtumite korral.

Ravimeeskonna ühisarutelud toimuvad regulaarselt, tulenevalt patsiendi vajadustest. Alati ei osale ravimeeskonna arutelul kõik patsiendiga tegelevad spetsialistid. Vahel kaasatakse arvamust andma ka spetsialist, kes otseselt konkreetse patsiendiga ei tegele. Vajadusel kutsume meeskonna arutelule ka spetsialiste väljaspoolt meie asutust.

Üldjuhul ei kutsuta patsienti „komisjoni ette“. Patsiendiga tegelemine on reeglina intiimne ja toimub korraga 1-2 spetsialisti kaasamisel. Ravimeeskonna arutelu võib toimuda nii koos patsiendiga kui ka ilma patsiendi juuresolekuta. Sel puhul informeerib patsienti arutelu tulemustest temaga konkreetselt tegelev spetsialist. Psühhiaatriliste raviteenuste osutamisel superviseerib ravimeeskonda üldjuhul psühhiaater.

Ravimeeskonnas analüüsitakse patsiendi seisundit, püstitatakse diagnoosi hüpoteese, arutatakse uuringute vajadusi, tehakse uuringute ja raviplaan, tehakse diagnoos, nõustatakse kaasatud spetsialiste patsiendiga seotud probleemides, hinnatakse patsiendi seisundi muutusi dünaamikas ja ravi toimet, tehakse vajadusel muudatusi raviplaanis ning arutatakse palju muid patsiendi tervisliku seisundi ja raviga seonduvaid probleeme.

Vahel ei piisa patsiendi abistamiseks vaid tervishoiuteenustest, vaid tuleb kaasata ka näiteks sotsiaalteenuseid või muid sekkumisviise. Sellisel juhul on meeskonda kindlasti kaasatud sotsiaaltöötaja, kes aitab leida võimalusi sobivateks sotsiaalteenusteks

Meeskonnatöö on oluline nii patsiendile kui spetsialistidele. Patsiendi probleemi lahendamisel osalevad erineva ettevalmistuse ja teadmistega spetsialistid, kes koostöös saavad kindlasti osutada patsiendile paremat abi kui üks või mitu spetsialisti eraldi tegutsedes.

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.