Teraapiad

Võõrsõnade leksikon: Teraapia (kr therapeia hoolitsus, ravimed ravi, ravimine; raviõpetus