Helen Alavere

Vaimse tervise õde

Olen lõpetanud 2000.a. Tallinna Meditsiinikooli õe kutsekõrghariduse tasemeõppe ning 2007.a. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna rahvatervise magistriõppe. Oman pikaajalist kogemust patsientide ja pereliikmete nõustamisel. Olen ennast erialaselt täiendanud läbides erinevaid vaimse tervise alaseid koolitusi. Mul on pikaajaline kogemus õena erinevate ravimuuringute läbiviimisel. Lisaks on mul töökogemus vaimse tervise probleemidega eakate patsientidega.

Marienthali Kliinikus viin läbi esmakordselt pöörduvate patsientide vaimse tervise hindamise, aitan leida vajalikud teenused, nõustan patsiente ja nende lähedasi haigusega toimetulekul, teostan protseduure vastavalt raviplaanile ning osalen rehabilitatsioonimeeskonna töös. Töötan eesti ja vene keeles.