Scroll Top

Alissa Ivanova

Alissa Ivanova

Loovterapeut

Loovterapeudina saan oma töös ühendada mitmeid metoodikaid ja tehnikaid erinevatest loovteraapia suundadest. Oman teadmisi ja rakendusoskusi kunstiteraapia ja draamateraapia/psühhodraama valdkonnast. Olen täiendanud end ka teistes loovteraapia suundade metoodikate rakendamisel. Põhi instrumendina kasutan visuaalkunsti ekspressiivset meetodit. Oluliseks teraapia osaks on loovmõtlemise arendamine kuna sellel on otsene seos inimese heaoluga.

Bakalaureuse astmes läbisin draamateraapia/psühhodraama õppe mille aluseks on analüütiline ja eksistensialistlik teraapia. Magistri astmes läbisin kunstiteraapia õppe mille aluseks on lahenduskeskne lühiteraapia.

Töökogemus loovterapeudina: alates 05/2014 aastast erinevates rehabilitatsioonimeeskodades

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Haridus:

2013 – 2018 Tallinna Ülikool, Loodus- ja Terviseteaduste instituut, Psühholoogia ja käitumistedusete akadeemiline suund, Kunstiteraapiate eriala. Magistrikraad, Spetsialiseerumine: visuaalkunstiteraapia

2008 – 2013 Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond,
Bakalaureusekraad, Spetsialiseerumine: draamateraapia.

Praktika:
10/2013 – 05/2014 SA PERH Psühhiaatriakliinik 9. osakond / grupi- ja individuaalne kunstiteraapia

09/2014 – 11/2014 Adeli rahvusvaheline rehabilitatsiooni keskus / individuaalne kunstiteraapia

04/2009 – 04/2009 MTÜ Moreno Keskus / draamateraapia lühikursuse grupijuhi töö vaatlus

06/2009 – 07/2009 Tallinna Lastekodu / rekreatiivsel töötasandil loovteraapia grupp noortele, grupijuht

09/2010 – 01/2011 Iru Hooldekodu / loovteraapia, kunstiteraapia ja draamateraapia metoodikate rakendamine grupis ja individuaalselt rekreatiivsel ja palliatiivsel töötasandil

02/2012 – 12/2012 MTÜ Moreno Keskus „Kvalifitseeritud tööjõu suurendamine ja integratsioon tööturule läbi koostöö ja sotsiaalse dialoogi“ / grupijuhi abi

09/2012 – 01/2013 MTÜ Tallinna Pealinnaabikeskus (sõltuvushäirega inimeste päevakeskus / loovteraapia metoodikate rakendamine grupis rekreatiivsel töötasandil

Täiendkoolitus:

2016 Gabriella Spadaro; Maria Fuxi tantsuteraapia meetodi kasutamine töös erivajadustega inimestega”, 24 akh

2016 Phd Vibeke Skov; Art Therapy as Prevention Against Depression, 16 akh

2015 Phd Vibeke Skov; Jungian Art Therapy – Exploring the Inner ” Shame and Spirituality” 18akh

2014 9th edition European Creative Camp in arts therapies for students by students / Maria fux tantsuteraapia, portreejoonistuse, land art, selfie metoodikate töötoad

2009 MTÜ Moreno Keskus / Playback teatri lühikursus

2008 Sirje Runge vaba maali töötuba vabas õhtus

2006 Eesti Kunsti Akadeemia / akadeemilise joonistuse ja kompositsiooni kursus

Privaatsuse eelistused
Kui külastate meie veebisaiti, võib see salvestada teavet teie brauseri kaudu konkreetsetest teenustest, tavaliselt küpsiste kujul. Siin saate muuta oma privaatsuseelistusi. Pange tähele, et teatud tüüpi küpsiste blokeerimine võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil ja meie pakutavates teenustes.