Dr. Anu Arold

Psühhiaater

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja seejärel internatuuri neuroloogia erialal. Seejärel töötasin 5 aastat Tallinna Kiirabis kiirabiarst-neuroloogina. Jõudnud äratundmiseni, et paljude, s.h. neuroloogiliste, haiguste puhul on esmatähtis õppida neid aktsepteerima ja nendega elama, astusin psühhiaatria residentuuri. Residentuuri käigus õppisin/töötasin Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus (SA PER PK) ja Tallinna Wismari Haiglas. Residentuuri lõpetamise järgselt töötasin psühhiaatrina SA PER Psühhiaatriakliiniku polikliinikus ning Tallinna Vaimse Tervise Keskuse rehabilitatsioonimeeskonnas. 2006-st aastast olen riiklikult tunnustatud ekspert (kohtu)psühhiaatria alal. 2003-2008 olin SA PER PK psühhootiliste häirete osakonna juhataja-vanemarst. Sooviga keskenduda ambulatoorse psühhiaatrilise abi osutamisele ja arendamisele, asusin 2008 tööle erameditsiinis.

Lisaks olen teinud tutvust Hiina meditsiini põhitõdedega, õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd, läbinud psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni treenerite kursuse ning kognitiiv-käitumisteraapia põhikursuse.