Imbi Mihhailov

Imbi Mihhailov

Psühholoog, perekonnapsühhoterapeut

Psüholoogiat õppisin ja magistrikraadi psühholoogias omandasin Akadeemias Nord (Tallinna Ülikool). Täieliku perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe läbisin ABX „Psühhoteraapia Koolis“. St. Peterburi Riikliku Ülikooli psühholoogia kateedris läbisin 3 aastase isiksusliku kasvu ettevalmistuse metoodik- treeneri erialal. Self II Erakoolis olen omandanud koolitaja – suhtlemistreeneri eriala.

Töökogemusi oman  paari- ja pereterapeudina, kriisipsühholoogi ja lähisuhtevägivalla osapoolte nõustajana. Paaride nõustamisel toetun enamasti tunnetekeskse paariteraapia ( Emotionally Focused Couples Terapy) metoodikale. Olen juhtinud eneseabigruppe ning koolitanud nii noori kui täiskasvanuid suhtlemisoskuste täiustamisel. Lisaks paari- ja pereteraapiale tegelen ka individuaalse nõustamise ning vajaduspõhise grupiteraapiaga.