Irina Tšalei

Irina Tšalei

Psühholoog

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala 2005. aastal. Olen täiendanud ennast muusikateraapia, karjäärinõustamise, lepituse ning koolipsühholoogia alal.

Oman pikaajalist kogemust erivajadustega inimeste, töötute, lähisuhtevägivalla ohvrite, noorte ja laste nõustamisel. Olen töötanud psühholoogina Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuses, Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi osakonnas ning Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja büroos.

Käesoleval ajal töötan koolipsühholoogina. Tegelen laste, noorukite ning täiskasvanute vaimsete probleemide hindamisega ning individuaalse ja perenõustamisega. Töös kasutan kombineeritult erinevaid nõustamise meetodeid, nt. süsteemse käitumusliku teraapia, lahenduskeskse lühiteraapia, motiveeritud intervjueerimise meetodeid ning projektiivmetoodikaid.

Töökeeleks on vene ja eesti keel.