Jekaterina Kuorti

Vanemõde, vaimse tervise õde

Olen lõpetanud 1996.a. Tallinna Meditsiinikooli meditsiiniõe erialal. Tööelu alustasin Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, kus töötasin kümne aasta jooksul erakorralise meditsiini õena. Peale inimese füüsilise tervise oli mul suur huvi ka psühholoogia vastu. Aastal 2004. aastal sain Tallinna Pedagoogikaülikoolist bakalaureusekraadi psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika erialal. 2007.a. lõpetasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õeteaduse tasemeõppe. Töötasin psühholoogina Astangu Kutserahabilitatsioonikeskuses, ravimiesitlejana ravimifirmas Ely Lilly ja pereõena Linna Tervisekeskuses.

Marienthali Kliinikus töötan alates 2011. aastalt. Esmakordselt meie kliinikusse pöörduvate klientidega viin läbi esmase vaimse tervise hindamise. Nõustan kliente ja nende lähedasi vaimse tervise küsimustes. Oman pikaajalist kogemust õena ravimiuuringute läbiviimisel. Oman kogemust erinevate vaimse tervise häiretega inimestega suhtlemisel. Olen ennast erialaselt täiendanud, läbinud erinevaid psühhiaatria/psühholoogia alaseid koolitusi. 2018 läbisin vaimse tervise õe erialase koolituse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Töötan eesti ja vene keeles.