Kaidi Kõiv

Kaidi Kõiv-Noode

Psühholoog

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonna magistriõppe kliinilise psühholoogia spetsialiseerumisega. Täiendan end hetkel Kognitiiv-käitumusliku teraapia koolitusel.

Minu läbiviidud uurimustöödes keskendusin söömis- ning tervisekäitumise temaatikale.

Töötan täiskasvanutega ning töö keeleks on eesti keel. Siiani olen saanud tegeleda palju ärevus- ning meeleoluhäiretega.