Maie Kübarsepp

Maie Kübarsepp

Lastepsühholoog, psühhoterapeut

Oman pikaajalist töökogemust lastepsühholoogi ja psühhoterapeudina Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus ja Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuses ühises meeskonnas teiste erialaspetsialistidega. Erilist tähelepanu on pälvinud autistlike laste diagnoosimineja vanemate nõustamine arengu eripäradega arvestamisel, jonnihoogudega ja uneprobleemidega toimetulemisel

Viimasel ajal olen oma töös keskendunud lapse varajase arengu hindamisele ( Bayley test, PEP-test, WISC-IV test )ja psühhoteraapiale, kasutades erinevaid loovvahendeid, mänguteraapiat ning liivateraapiat.

Koolitused:
Olen lõpetanud sissejuhtava kursuse pereteraapiast (2007)kohtupsühhiaatria algkoolituse ja liivateraapia koolituse.
2004.a omandasin psühhoanalüütilise laste ja noorte psühhoterapeudi pädevuse (1998-2004)Scottish Institute of Human Relation ja 2015 TäiendkoolituseTavistocki Keskuses töös väikelastega.
Olen läbinud erinevaid traumateraapia koolitusi ja EMDR-i baaskoolituse , (2017.a) keskendudes tööle laste hirmudega ja varajase lapseea traumadega
Töötan lastega vanuses 1-12 a.
Kuulun erialaühingutesse:
Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts
Eesti Psühhiaatrite Seltsi Lastepsühhiaatria sektsioon

Nõustan eesti ja inglise keeles ning vajadusel vene keeles.