Mari Heina

Mari Heina

Psühholoog

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 1984.aastal. Täiendanud end erialaselt Professionaalse Psühholoogia Erakoolis, läbinud Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia teooriakoolituse ja osalenud paljudel erinevatel lapsepsühholoogia, isiksusepsühholoogia ja testikoolitustel. Oman Koolipsühholoogi kutsetunnistust.

Töökogemust psühholoogina nõustamiskeskuses Toetus on 25 aastat ja pikka aega olen töötanud koolipsühholoogina.

Töös kasutan kombineeritult erinevaid nõustamise meetodeid, millest kõige südamelähedasem on psühhoanalüütiline suund. Kuna diplomitöö ülikoolis tegin laste joonistuste teemal, kasutan praegu oma töös ka täiskasvanutega meeleldi joonistamisega seotud projektiivmetoodikaid.

Praegu läbin psühhoanalüütilise teraapia superviseeritud praktikat psühhoterapeut Edith Herkeli juures ja kliinilise psühholoogi kutseaastat Sirje Rassi juhendamisel.