Oksana Peetsalu

Oksana Peetsalu

Psühholoog, psühhoterapeut

Pakun individuaalset, paari- ja pereteraapiat.

Oman European Associatsion for Psychotherapy sertifikaati

Karjärinõustamise alal töötan 1992. aastast, psühholoogilise nõustamise alal 1998. aastast, psühhoteraapia alal 2006. aastast ja psühhoterapeutide superviisorina 2009. aastast nii Oksana Peetsalu OÜ alt kui ka töötajana Marienthali keskuses, Tallinna Puuetega Inimeste Kojas ja varasemalt Kriisiabikeskuses “Eluliin”, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus jaTallinna ja Harjumaa tööhõiveametites.

Olen lõpetanud psühhoterapeudi eriala (Leedu Humanistliku ja Eksistentsiaalse Psühholoogia Instituut), grupipsühhoterapeudi eriala (Vilnius Psychotherapy Study Center) ja psühholoog-pedagoogi eriala (Peterburi Riiklik Oblasti Ülikool). Olen täiendanud oma haridust protsessiorienteeritud psühholoogia, supervisiooni, tööturu- ja kutsenõustamise alal.

Erialaühenduste liikmelisus
Eesti Eksistentsiaalpsühhoteraapia selts
Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon
Eesti Grupianalüüsi Selts