Piret Varik

Piret Varik

Psühholoog

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja läbinud tõenduspõhise mitmedimensioonilise pereteraapia (MDFT) baas- ja põhiväljaõppe. Olen atesteeritud psühholoog-nõustaja ning koolipsühholoog.

Minu jaoks on südamelähedane töö laste, noorte ja peredega. Peamised nõustamisteemad: laste ja noorte vaimne tervis, arenguline ja hariduslik erivajadus, emotsionaalsed, suhtlus- ja käitumisraskused, riski- ja sõltuvuskäitumine, samuti kiindumus- ja peresuhted, vanemlikud oskused ning kriisi- ja traumatöö.
Olen Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ning Tallinna ja Harjumaa Autismiühingu liige.

Töökeeleks on eesti keel.