Maria Kalašnikova

Maria Kalašnikova

Loovterapeut

Olen loovterapeut ning tegelen loovteraapiaga psühhoteraapilisel tasemel teismelistega ja täiskasvanutega, kus kasutan lahenduskeskse lühiteraapia põhiprintsiipe. Lisaks sellele töötan rasedatega, imikutega, väikelastega ning nende vanematega.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia bakalaureuseõppe, kunstiteraapiate magistriõppe ning raseduskriisi nõustamise väljaõppe. Lisaks sellele olen läbinud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia sissejuhatava kursuse. Hetkel olen perekonna psühhoterapeudi pädevuskoolituse II astme väljaõppes. Täiendan end pidevalt psühholoogia ja kunstiteraapia alal, osaledes erialalistel konverentsidel ja koolitustel nii siin kui väljaspool Eestit.

Olen Eesti Loovteraapiate Ühingu liige